In deze korte animatie wordt helder uitgelegd wat de aanpak is bij een subsidieaanvraag en hoe de gehele procedure werkt.